Senaste nytt från DENIOS http://www.denios.se/ DENIOS ABse Senaste nytt från DENIOS http://www.denios.se/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif http://www.denios.se/ 1816DENIOS ABTYPO3 - get.content.righthttp://blogs.law.harvard.edu/tech/rssFri, 24 Apr 2015 15:19:00 +0200 Nya farosymboler för kemikalier från 1 juni. http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/lagaendring/nya-farosymboler-foer-kemikalier-fraan-1-juni/ Från första juni 2015 införs nya regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska... Från 1 Juni gäller nya farosymboler.]]> Därför har Europeiska kemikaliemyndigheten tagit fram information om de nya farosymbolerna för att hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att hantera kemikalier säkert på arbetet. Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymbol samt risk- och skyddsinformation. Märkningen informerar om vilka hälsorisker och miljöskador som kan uppstå vid användning av kemikalier. I säkerhetsdatabladet kan du också läsa vad du kan göra för att skydda dig och miljön. Quiz - Vad kan du om farosymbolerna? Testa dina kunskaper på kemikalieinspektionens Quiz genom att klicka här! Kontakta våra säkerhetsrådgivare på DENIOS om du känner dig osäker, så hjälper vi dig att miljö- och personsäkra din verksamhet. ]]> Lagändring Homepage Mon, 13 Apr 2015 09:54:00 +0200 Värlsvattendagen 2015 - Vatten och Hållbar utveckling http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/pressmeddelanden/vaerlsvattendagen-2015-vatten-och-haallbar-utveckling/ Varje år, belyser Världsvattendagen en särskild aspekt av sötvatten. Under temat ”Vatten och... ]]>

Vet du att en endaste droppe olja kan förorena upp till 1000 liter vatten. Att förorena vatten i Sverige är ett brott enligt miljöbalken.  

Men vad ska man göra för att förhindra det? I takt med att allt mer kemikalier används ökar osäkerheten kring hur de ska hanteras på ett så säkert sätt som möjligt, för att hålla människan och miljön helt skyddade.

Vår idé med uppsamlingskärl är mycket bra, eftersom detta skyddar en av våra viktigaste resurser: vårt gemensamma vatten.
Men vilken modell av uppsamlingskärl är rätt för dina behov? Vad vill du lagra och vilka behov måste vara uppfyllda?

Vi vet svaren på dessa frågor och alla andra. Ta ett glas rent vatten och njut under tiden du ringer oss:  

]]>
Pressmeddelanden Thu, 19 Mar 2015 14:05:00 +0100
Innovativt brandsäkert skåp för kemikalier. http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/kundnyheter/innovativt-brandsaekert-skaap-foer-kemikalier/ Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga, hindra och... Select - skåp för kemikalier]]> Bildar en brandsäker kapsel vid brand Select är utvecklat för användning i både industrimiljöer och laboratorium och är utrustat med en hel del finesser. Skulle brand uppstå blir glipan mellan dörr och skåpets ram förseglade, tack vare tätningslisterna som expanderar mer än 20 ggr sin ursprungliga tjocklek. Detta motverkar syretillförsel till insidan av skåpet under brandförloppet, och minimerar således brandutvecklingen. Vid brand åker utdragna lådor in och dörrar stängs, detta tack vare smältbläck som även sluter ventilerna. Hela det brandsäkra skåpet bildar då en kapsel och skyddar kemikalierna från ett brandförlopp. Med 90 minuters brandmotstånd och en extern temperatur av 1000° C har skåpet testats med resultatet att den interna temperaturen aldrig kom att överstiga 200°C. Varför 200°C? Många av de vanligaste kemikalierna, t.ex. eter, har en självantändningstemperatur på 200°C eller högre. Denna temperatur valdes därför som högsta tillåtna temperatur för att definiera brandklass samt för att minimera risken för brand på insidan av skåpet. Select har robust konstruktion och är tillverkat av högvärdiga material med miljövänlig isolering. Reptålig strukturlackering med antracitgrå stomme ger skåpet ett modernt utseende. Dörrarna som har pneumatiskt dämpad dörrstängning stängs automatiskt efter 60 sekunder och finns i 7 olika färger att välja mellan. En inbyggd underkörbar sockel gör skåpet smidigt att flytta. Frånluft anslutning på skåpets ovansida kan även kompletteras med teknisk ventilation i form av en anslutningsklar adapter. Med denna typ av lösning undviks behov av dyra frånluftsledningar och hälsorisker hos medarbetarna. Med hyllor i form av utdragbara uppsamlingskärl kan större volymer lagras jämfört med hyllplan. Alla behållare blir då lättåtkomliga och kan lyftas ur på ett säkert sätt. Uppsamlingskärlen förhindrar även att spill läcker ut. – Det är tydliga skillnader på ett vanligt dubbelväggigt plåtskåp och ett EN-klassat skåp. Efter bara tre minuter är temperaturen uppe i den kritiska nivån 200°C, i ett plåtskåp, och en okontrollerad brand är ett faktum. Med skåp från DENIOS har man hela 90 minuter på sig att utrymma och räddningstjänsten har en chans att göra en betydande insats, säger Linus Jacker, VD för DENIOS i Sverige. DENIOS brandsäkra skåp har teknik i framkant: De klarar kraven och är godkända i enlighet med standarden SS-EN 14470-1 -Säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor. Miljöfarliga och brandfarliga kemikalier lagras därmed säkert och lagenligt med 90 minuters brandmotstånd direkt vid arbetsplatsen. Klicka på länken för mer info om storlekar och färger.  ]]> Kundnyheter Homepage Thu, 19 Mar 2015 13:11:00 +0100 Få spillskydd snabbt på plats med DENSORB Caddy. http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/pressmeddelanden/faa-spillskydd-snabbt-paa-plats-med-densorb-caddy/ DENIOS lanserar nyheten DENSORB Caddy som både är praktisk förvaring för absorbenter och samtidigt... Spillskydd i form av absorbenter i vagn]]> ]]> Pressmeddelanden Homepage Fri, 13 Mar 2015 08:51:00 +0100 Uppvärmning av kemikalier till 150 ºC http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/kundnyheter/uppvaermning-av-kemikalier-till-150-oc/ I en industriugn från DENIOS, som också kan beskrivas som en uppvärmd, isolerad miljöcontainer kan... ]]> Så fungerar en industriugn från DENIOS
Ifrån toppen av värmekammaren drar radialfläkten in luft som via aggregatet värms upp eller kyls. Luftströmmen fortsätter sedan genom en ledning till botten av kammaren, där den förs in under gallret och vidare till faten eller IBC behållarna. Industriugnens isolering, samt tempereringen av luften och luftcirkulationen, utformas och dimensioneras efter rådande processparametrar, så att material och ämnen säkert och effektivt får önskad temperering på kort tid. Luftflödet säkerställer även en jämn temperatur i hela lagringsytan. Modern termoteknik. Under flera år har DENIOS tillverkat industriugnar och värmeboxar för termisk bearbetning av ämnen inom kemi och industri. Konstruktionen backas upp av många års erfarenhet och är uppbyggd av en svetsad stålkonstruktion med brandsäkra sandwichpaneler med en isolerande mineralullskärna. Integrerade uppsamlingskärl, for eventuellt spill eller läckage, säkerställer att även rådande lagstiftning gällande förvaring av miljöfarliga ämnen och kemikalier upprätthålls. Dörrarna är tättslutande tack vare vrid-lås och dörrisolering. Måtten är anpassade för smidig lastning och lossning av behållarna med gaffeltruck. Industriugnarna finns även i brand- och explosionsskyddade versioner. Energisnål och pålitlig temperaturstabilitet. DENIOS industriugn är certifierade enligt EN EV 2009. Det betyder att DENIOS värmekammare har marknadens mest energieffektiva lösning för uppvärmning av 48 fat á 200 liter eller 12 st IBC upp till 200 °C. Den optimala inställningen av värme- och luftflöde säkerställer en jämn temperatur i hela lagringsyta Läs mer om hur du kan värma, smälta eller kyla på: http://www.denios.se/termoteknik/ Är du intresserad av en liknande lösning? Ring: ]]>
Kundnyheter Homepage Thu, 12 Mar 2015 09:21:00 +0100
Stort antal industribränder. http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/lagaendring/stort-antal-industribraender/ Sverige drabbas av cirka fyra industribränder varje dag, året om med enorma förluster till följd. ... ]]> Skapa en riskmedvetenhet  – Företag skall inte behöva acceptera olyckor och bränder orsakade av felaktig hantering och förvaring av kemikalier. Det finns många produkter och lösningar för att minska riskerna. Ett förebyggande arbete med att noggrant genomföra riskanalys är grunden och frågor att ställa kan vara: Förvaras kemikalier så som lim, lack, gasflaskor, färg mm. säkert? Vad kan orsaka gnistor och vara källa till antändning? Vilka ämnen får förvaras tillsammans och vilka ska absolut hållas separerade? Sedan ska man utbilda personalen i att se riskerna. Det är också viktigt att företagsledningar engageras och är ute i verk­samheten regelbundet och pratar med perso­nalen kring brandskyddsfrågor för att skapa en riskmedvetenhet, säger Krister Engvall på DENIOS. DENIOS har utvecklats till marknadsledare under sina 25 år i branschen. Tveka inte att höra av er om ni har frågor.  Ring oss så hjälper er till en säker hantering och förvaring av kemikalier. ]]> Lagändring Homepage Thu, 26 Feb 2015 13:24:00 +0100 Energieffektiv produktion med Ex- klassad värmemantel. http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/kundnyheter/energieffektiv-produktion-med-ex-klassad-vaermemantel/ För att undvika att råvaror sjunker i temperatur eller förlorar sin optimala viskositet har DENIOS... EX klassad värmemantel för fat och IBC]]> ]]> Kundnyheter Homepage Thu, 12 Feb 2015 13:18:00 +0100 DENIOS ställer ut på Industrimässan i Malmö. http://www.denios.se/nyheter/maessor/messen-detail/maessor-n/denios-staeller-ut-paa-industrimaessan-i-malmoe/ När nordens största mötesplats för industrin 2015 flyttar in på Malmömässan den 25-26 mars finns... ]]> uppsamlingskärl, brandsäkra skåp samt personlig skyddsutrusning kommer finnas uppställt i montern tillsammans med nya innovativa flexibla uppsamlingskärl, specialanpassade absorbenter och magnetiska tätningsmattor.   Experimentföreläsning med explosioner och eld DENIOS står under mässan som värd för en Experimentföreläsning om Kemikaliska risker. Föreläsningen som hålls på scenen innehåller både explosioner och eld och visar på ett pedagogiskt sätt vilka risker som finns kring några av de vanligaste förekommande kemikalierna i dagens industri. Föreläsaren heter Tobias Authmann och kommer från Tyskland. Han är specialiserad inom ämnet och har arbetat i många år med certifieringsutbildningar för företag. Missa inte Malmömässan och Nordens största mötesplats för industrin 2015! Här avgörs industrins framtid, här tas besluten och här stärker du din konkurrenskraft! Praktisk information:
  • Datum: 25-26 mars
  • DENIOS finns i monter H:13 på UNDERHÅLLSTEKNIK 
Experimentföreläsning: 25 mars kl. 12.15 – 13.15 på Logistik & Underhållsscenen.
26 mars kl. 11.15 – 12.15 på Logistik & Underhållsscenen.
  • Mässans öppettider:
    • Onsdag 25 mars kl. 09.00-17.00
    • Torsdag 26 mars kl. 09.00-16.00
Vill du besöka mässan? Skicka ett e-mail till Elina på: elp@denios.se  eller fyll i formuläret nedan. ]]>
Mässor N Homepage Thu, 05 Feb 2015 11:08:00 +0100
VarioTwin -Uppsamlingskärl med dubbelt skydd i ny design http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/kundnyheter/variotwin-uppsamlingskaerl-med-dubbelt-skydd-i-ny-design/ I nya serien VarioTwin har DENIOS utvecklat flera nya uppsamlingskärl för säker lagring av... ]]> VarioTwin uppsamlingskärl är avsedda för lagring av 60 - eller 200-liters fat, stående för sig eller lastade på EU-pall eller kempall. Den högkvalitativa beläggningen i färgen blå (RAL 5010) ger ett effektivt skydd. Alternativt finns en förzinkad version tillgänglig. Båda versionerna finns med eller utan förzinkat stålgaller. ]]> Kundnyheter Homepage Tue, 03 Feb 2015 13:58:00 +0100 Ny Miljöcontainer med automatisk dörröppning. http://www.denios.se/foeretaget/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden-detaljer/kundnyheter/ny-miljoecontainer-med-automatisk-doerroeppning/ DENIOS är först ut på marknaden med en ny modell miljöcontainer med helautomatisk dörröppning. De... ]]> miljöcontainer. De brandklassade miljöcontainrarna är utvecklade med avseende för lagring av brandfarliga, miljöfarliga och oxiderande medier. Containern bildar en brandcell och är avsedd för uppställning utan säkerhetsavstånd utomhus eller inomhus. Uppsamlingskärlet av stål är tillverkat i en del, så att även stora behållare kan lagras på ett lagenligt sätt. Se film om Miljöcontainer med automatisk dörröppning genom att klicka här! ]]> Kundnyheter Homepage Thu, 22 Jan 2015 13:29:00 +0100